Podstawowe wiadomości o tym, jak funkcjonuje FastTester
Podstawowe informacje o tym, jak działa FastTester zachęcają do korzystania z tego narzędzia. Sprawdzany jest przykładowo parametr Jitter , a więc zmiana opóźnienia w pakiecie, w odwołaniu do wariancji czasowych w milisekundach pomiędzy pakietami danych w Internecie. Jest to zakłócanie w typowej sekwencji wysyłania danych. Przy wysyłaniu danych pakiety są przesłane z serwera przez Internet do komputera internauty albo podłączonego urządzenia i są załadowane przez przeglądarkę internetową. Jitter nie pozwala danym poruszać się w optymalnej prędkości. Z tego względu speed test precyzyjnie sprawdza wszystko. Żeby poprawnie przeprowadzić test należy restartować modem i router. Nie należy w takim samym czasie korzystać z Internetu do innych celów. Trzeba też zobaczyć, czy pozostałe urządzenia w domu nie korzystają z Internetu. Przed włączeniem testu należy restartować komputer lub inne urządzenie mobilne. Trzeba także pamiętać o wyczyszczeniu pamięci w przeglądarce. FastTester to test prędkości internetowej HTML5. Jest wiarygodny i pokazuje bieżące wyniki.

Author:

Related Post

top